Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Gminne eliminacje XLIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

20.04.2022 - Grzegorz Statek

W dniu 12. 04. 2022r. w Szkole Podstawowej im. Jana Kasprowicza w Sobolowie przeprowadzono eliminacje gminne XLIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Honorowy Patronat objął Pan Andrzej Śliwa Wójt Gminy Łapanów.

Turniej otworzyła Pani Ewa Czarnecka Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Kasprowicza w Sobolowie, która powitała gości:  Pana Andrzeja Śliwę Wójta Gminy Łapnów, Pana Zbigniewa Koguta przedstawiciela PZM, przedstawicieli Komisariatu Policji z Nowego Wiśnicza:  sierżanta sztabowego Marcina Zdebskiego,   aspiranta sztabowego Wojciecha Srokę, opiekunów uczniów  oraz uczestników, którzy reprezentowali wszystkie szkoły z terenu Gminy Łapanów.

Turniej rozgrywany był w II kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych w wieku 10-12 lat (rocznik 2010 i młodsi)- jako Grupa I oraz  uczniowie szkół podstawowych – zwani dalej Grupą II.  Łącznie zgłoszonych zostało 7 grup.

Celem Turnieju są działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności poprzez:

1.popularyzowanie przepisów i zasad ruchu drogowego;
2. propagowanie treści nauczania zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
3. kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu;
4. popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
5. popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu;
6. inspirowanie uczniów i nauczycieli do działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Po części oficjalnej Pan Zbigniew Kogut – sędzia główny eliminacji gminnych, przedstawił zawodnikom zasady obowiązujące na turnieju. Uczestnicy rozwiązywali test wiedzy, który obejmował zagadnienia dotyczące zasad i przepisów o ruchu drogowym oraz ustaleniu prawidłowej kolejności przejazdu przez skrzyżowanie. W kolejnym etapie zawodnicy musieli pokonać tor przeszkód, jednocześnie wykazując się praktyczną znajomością jazdy na rowerze.

W kategorii szkół podstawowych – Grupa I, najlepszą drużyną okazali się uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Łapanowie zajmując I miejsce.  W tej samej kategorii II miejsce zajęli przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. Jana Kasprowicza w Sobolowie.

W tej samej kategorii szkół podstawowych – Grupa II, zwycięzcami zostali przedstawiciele ze Szkoły Podstawowej w Tarnawie, zdobywając I miejsce.

Szkoła Podstawowa im. Jana Twardowskiego w Cichawce zajęła II miejsce, a Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II ze Zbydniowa zajęła III miejsce.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe, upominki oraz puchary za zajęcie I, II i III miejsca, które zostały wręczone przez Pana Andrzeja Śliwę Wójta Gminy Łapanów, przedstawicieli Policji oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kasprowicza w Sobolowie.

Serdeczne podziękowania składam wszystkim sponsorom za wsparcie turnieju oraz jego organizację:
– Panu Andrzejowi Śliwie Wójtowi Gminy Łapanów,
– Panu Zbigniewowi Kogutowi,
– Panu Komendantowi asp. sztab. Mariuszowi Mardoszowi,
– Dyrektorom Szkół Podstawowych z terenu Gminy Łapanów,
– Nauczycielom, którzy sprawowali opiekę nad uczniami,
– Państwu Katarzynie Józefowi Klejdysz z Cichawki, właścicielom Firmy Grawer – Znak,
– Dyrektorowi i Radzie Rodziców ze Szkoły w Sobolowie.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce