Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

VIII Festiwal Rosołu

04.07.2018 - Mirosław Drożdż

W dniach 29-30 czerwca 2018 r. w hotelu „Nowa Bochnia” w Bochni odbyła się XI Europa Cafe połączona ze spotkaniem informacyjnym o projekcie „Transnational Education in LEADER implementation” (TELI2) w ramach Programu Erasmus+. Imprezą towarzyszącą był VIII Festiwal Rosołu.

Europa Cafe to organizowane od ponad 5 lat, dwukrotnie w ciągu roku spotkania organizacji pozarządowych zainteresowanych sprawami związanymi z Unią Europejską. Na spotkaniu w Bochni dyskutowano o propozycji nowego instrumentu finansowego dla NGO dot. wartości europejskich, którą przedstawiła Monika Łagodzińska z poznańskiej Fundacji Peritia i wyzwaniach współczesnej edukacji w krajach UE związanymi z potrzebą innowacji (prowadząca Magdalena Szczudło z FRDL MISTiA). Uczestnicy spotkania zapoznali się też z doświadczeniami Fundacji Pomocy Młodzieży
i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!” z Warszawy (Agata Czajka i Ilona Ambrożkiewicz)
w zakresie zatrudnienia wspomaganego osób z niepełnosprawnościami oraz Koalicji Sztuka Uczenia
(Piotr Czekała, Stowarzyszenie Łejery z Poznania) o potrzebach i inicjatywach zmian w edukacji szkolnej.

Projekt TELI2 ma na celu wypracowanie modelu szkolenia na poziomie akademickim dla osób zarządzających lub pracujących w Lokalnych Grupach Działania (LGD). Jego kluczową częścią jest kurs, realizowany poprzez szkolenia e-learningowe i trzy pięciodniowe sesje szkoleniowe w różnych krajach, których częścią są wizyty studialne projektów zrealizowanych w ramach podejścia LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS).

Liderem projektu jest wyższa uczelnia Limerick Institute of Technology z Irlandii. Partnerami są: druga wyższa uczelnia ze Słowenii – Uniwersytet z Lubljany oraz osiem LGD – po dwa z Chorwacji i Portugalii oraz po jednym z Irlandii, Słowenii, Polski i Rumunii. Partnerem z Polski jest LGD „Dolina Raby”
z siedzibą w Chrostowej (powiat bocheński). Projekt przedstawili Krzysztof Kwatera, Prezes LGD Dolina Raby i Renata Bukowska, Prezes LGD Gościniec 4 Żywiołów, uczestnicy pilotażowego kursu. Więcej  informacji o projekcie: http://teli2.eu/pl/home_pol/.

Podczas spotkania dyskutowano też o stanie realizacji i przyszłości podejścia LEADER/RLKS w Polsce
i w Europie. M.in. uwagami o realizacji RLKS w Czechach podzielił się Jiři Krist, Przewodniczący sieci czeskich LGD.

Imprezą towarzyszącą był VIII Festiwal Rosołu, organizowany corocznie przez LGD Dolina Raby, którego najważniejszym elementem jest konkurs na najsmaczniejszy rosół. W tym roku rywalizowano w dwóch kategoriach – gmin obejmujących obszar LGD Dolina Raby oraz w kategorii innych LGD. Wśród gmin zwyciężyła drużyna ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Łomna z gminy Nowy Wiśnicz. W kategorii LGD najlepszy okazał się rosół przygotowany przez Panie z kół gospodyń wiejskich z obszaru LGD Zielony Wierzchołek Śląska. Drużyna ze Śląska otrzymała też Grand Prix Festiwalu i puchar Stowarzyszenia Małopolskich Kucharzy i Cukierników, z rąk jego Wiceprezesa – Leszka Kawy. Przedstawiciele Stowarzyszenia od lat stanowią trzon Jury konkursu, któremu w tym roku przewodniczyła Sylwia Ładyga, uczestniczka programu MasterChef – gość specjalny Festiwalu. Tradycyjnie podczas Festiwalu można było skosztować rosołów i innych produktów lokalnych przygotowanych przez zespoły uczestniczce w konkursie, a także rosołu ugotowanego przez gościa specjalnego Festiwalu i kucharzy hotelu „Nowa Bochnia”. W części artystycznej wystąpił zespół „Łapanowianie”, którego stroje zakupione zostały zakupione ze środków „funduszu rolnego” UE za pośrednictwem LGD Dolina Raby. Jak zawsze można było się też dowiedzieć o innych projektach wspartych przez LGD oraz o bieżącej ofercie Stowarzyszenia pomocy ze środków unijnych dla przedsiębiorców i innych podmiotów.

Podczas Festiwalu Rosołu od lat 6 ogłaszane są wyniki konkursu na najlepszą publikację o lokalnych
i regionalnych kulinariach. W tym roku nagroda w konkursie – Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznana została autorom i wydawcom książki „Kuchnia Lubelska”. Publikacja została sfinansowana ze środków Samorządu Województwa Lubelskiego, a jej autorami są: Kamil Kotarski opracowanie merytoryczne publikacji  i autorskie przepisy, Olga Zalewska-Wenarska i Justyna Zalewska – autorska stylizacja fotografii kulinarnych i przepisy wypieków tradycyjnych,  Krzysztof Werema – fotografie kulinarne i okładki, Artur Żuchowski – opracowane graficzne i projekt okładki.

Informacja: Biuro LGD „Dolina Raby”

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce