Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

08.02.2017 - Agnieszka Wojcieszek

W związku z przystąpieniem do sporządzenia „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łapanów na lata 2016-2023” zapraszamy do składania kart zadań społecznych oraz inwestycyjnych proponowanych do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Karty zadań do pobrania poniżej. Karty należy wypełnić i przesłać drogą mailową na adres: ug@lapanow.pl lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy pokój nr 5 w terminie do 15 lutego 2017 r. Kartę może złożyć właściciel nieruchomości, na której planowana jest inwestycja, objętej obszarem rewitalizacji i zdegradowanym. Właściciel nieruchomości może również złożyć kartę na zadanie znajdujące się poza obszarem rewitalizacji ale musi udowodnić oddziaływanie zadania na obszar rewitalizacji.

Karta zadania inwestycyjnego

Karta zadania społecznego

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce