Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

24.11.2016 - Agnieszka Wojcieszek

Wójt Gminy Łapanów ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Łapanów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Łapanów.
Przedmiotem konsultacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Łapanów. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Łapanów.Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 24.11.2016 r. do dnia 24.12.2016 r. w formie:

  1. spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, w formie warsztatów / zebrania z mieszkańcami, umożliwiającymi omówienie i oceny propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Łapanów, a także wyrażenie uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu.
  2. zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

Spotkanie odbędzie się w Domu Kultury w Łapanowie w dniu 22 grudnia 2016 r.  o godz. 14.00

Wypełnione formularze można dostarczyć:

  • drogą elektroniczna na adres: ug@lapanow.pl
  • drogą korespondencyjna na adres: Urząd Gminy w Łapanowie, 32-740 Łapanów 34
  • bezpośrednio do sekretariatu Urząd Gminy w Łapanowie, pokój nr 5

Uwaga!
Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

  • z datą wpływu przed dniem 24.11.2016 r. i po dniu 24.12.2016 r.
  • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
  • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji ( za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji).
Więcej informacji znajduje się pod linkiem:
Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce