Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Apel o pielęgnację drzew i krzewów wzdłuż dróg na terenie gminy Łapanów

14.07.2021 - Grzegorz Statek

Wójt Gminy Łapanów zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich właścicieli oraz dzierżawców gruntów przylegających do dróg na terenie Gminy Łapanów  o przycięcie gałęzi drzew i krzewów, wystających poza granicę prywatnych posesji, ze względów bezpieczeństwa  i prawidłowego funkcjonowania ruchu drogowego, przycięcie gałęzi jest konieczne – gdyż niektóre odcinki dróg stają się bardzo trudne w prawidłowym użytkowaniu.

      Jednocześnie przypomina się mieszkańcom, że do właścicieli posesji sąsiadujących z drogą gminną należy usuwanie na bieżąco wystających gałęzi i krzewów, które mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Apel stosowany jest zgodnie z:

Art. 150 Kodeksu Cywilnego: Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.

Art. 21 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o drogach publicznych: Zarządy dróg mają prawo do: wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg.

 

Wójt Gminy Łapanów

Andrzej Śliwa

Załączniki

  • pdf Apel
    Data dodania: 14 lipca 2021 08:55 Rozmiar pliku: 293 KB Pobrania: 167
Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce