Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Decyzja Wójta Gminy Łapanów

29.06.2020 - Grzegorz Statek

Decyzja
Wójta Gminy Łapanów.

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2020 poz. 713) oraz art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm), zarządzam co następuje:

§ 1.

W związku z intensywnymi opadami deszczu znaczącym wezbraniem rzek i potoków od godz. 16.30 dnia 29.06.2020r.ogłaszam pogotowie przeciwpowodziowe na  terenie  Gminy Łapanów

§ 2.

Jednostkom ratowniczym Ochotniczych Straży Pożarnych polecam:

a)     Utrzymywać siły i środki w gotowości do działania

b)     Monitorować poziom wód w rzekach i potokach w razie zagrożenia alarmować zagrożoną ludność

c)     W razie potrzeby przystąpić do działań ratowniczych

§ 3.

Przekazać informację o ogłoszeniu pogotowia  przeciwpowodziowego ludności za pomocą sms oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy

Andrzej Śliwa

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce