Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Dofinansowanie m.in. na budowę i renowację zbiorników małej retencji

13.12.2021 - Grzegorz Statek

Urząd Marszałkowski informuje, że rozpoczyna nabór wniosków na udzielenie dotacji m.in. na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz na budowę i renowację zbiorników służących małej retencji. Na rok 2022 zabezpieczono w budżecie Województwa Małopolskiego środki w wysokości 13 milionów złotych.

W celu realizacji zadania określonego w art. 22c ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1326) można składać wnioski o dofinansowanie ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w terminie od 10 grudnia 2021 r. do dnia 15 stycznia 2022 roku m. in. na:

• budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
• budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji,
• rekultywację gruntów na cele rolnicze i zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych,
• użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej,
• wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych,
• zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw
ochrony gruntów rolnych, do wysokości 5% rocznych dochodów, o których mowa w art. 22b ust. 1.

Informacje na temat programu udziela Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Więcej informacji znajdą też Państwo na stronie:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1610446,zasady-korzystania-ze-srodkow-budzetu-wojewodztwa-zwiazanych-z-wylaczeniem-z-produkcji-gruntow-rolny.html

 

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce