Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Gminy Łapanów

28.02.2024 - Grzegorz Statek

W dniu 26 lutego 2024 r. podczas spotkania w tarnowskiej delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Wojewoda Małopolski Krzysztof Jan Klęczar podpisał umowy na dofinansowanie remontu dwóch dróg gminnych w msc. Łapanów oraz Ubrzeż. Gminę Łapanów reprezentował Wójt p. Andrzej Śliwa oraz Skarbnik p. Marta Dziedzic.

Wsparciem finansowanym zostały objęte dwa zadania: „Remont drogi gminnej nr 580201K w miejscowości Łapanów” o długości 0,5 km oraz „Remont drogi gminnej nr 580223K w miejscowości Ubrzeż” o długości 1,25 km. Łączna wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Gminy Łapanów wyniosła 1.110.793 zł. Wkład własny w wysokości 740.530 zł został zabezpieczony w budżecie gminy.

Zakres prac remontowanych obejmuje miejscową wymianę podbudowy dróg, wzmocnienie poboczy, miejscową modernizację odwodnienia, a przede wszystkim wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych. W najbliższym czasie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy robót. Prace zgodnie z przyjętym harmonogramem zostaną wykonane w 2024 roku.

Fot. MUW w Krakowie

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce