Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Doświetlenie przejścia dla pieszych w Łapanowie

21.03.2024 - Grzegorz Statek

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę zatwierdzającą listę przejść dla pieszych wybranych do doświetlenia w ramach programu „Poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego. Zgłoszone do doświetlenia przez Gminę Łapanów przejście dla pieszych w ciągu DW 966 w msc. Łapanów (przy kościele w msc. Łapanów) zostało zakwalifikowane do realizacji.

Dodatkowo doświetlenie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu DW 966 z drogą gminną 580185K Kobylec – Zagórzany w msc. Łapanów zostało umieszczone na liście rezerwowej. W przypadku pojawienia się wolnych środków w planie finansowym Województwa, powyższe zadanie może zostać przeniesione na listę zadań do realizacji.

Wkład Gminy Łapanów w przedmiotowej inwestycji to kwota ok. 12.000 zł, co stanowi 30% wartości zadania. W 2023 roku w ramach ww. programu doświetlono przejście dla pieszych w ciągu DW 966 znajdujące się pomiędzy Rynkiem Łapanowa, a skrzyżowaniem DW 966 z drogą powiatową w kierunku msc. Grabie.

 

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce