Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Dotacje na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

09.09.2020 - Mirosław Drożdż

Na podstawie zawartej Umowy w dniu 18 sierpnia 2020r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Łapanów  w związku z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2324) informujemy, że dofinansowanie w wysokości 80% dotacji w całkowitym koszcie zakupu książek otrzymały szkoły:

1. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Grabiu          4 000,00 zł,

2. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Łapanowie     12 000,00 zł,

3. Szkoła Podstawowa im. Jana Kasprowicza  w Sobolowie       4 000,00 zł,

4. Szkoła Podstawowa w Tarnawie                                                            2 480,00 zł

Łączna kwota dotacji celowej wynosi:      22 480,00 zł.
Zaplanowany całkowity koszt zakupu książek do bibliotek szkolnych z 20% udziałem środków własnych wynosi: 28 100,00 zł. Zadanie publiczne będą realizowały w/w szkoły podstawowe.

Inf. C.O.O.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce