Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej w Sobolowie

19.10.2021 - Mirosław Drożdż

W dniu 14 października 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Kasprowicza w Sobolowie obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej połączony z pasowaniem dzieci z oddziału przedszkolnego na przedszkolaka oraz przyjęciem uczniów klasy pierwszej do społeczności szkolnej.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Kościele pod Wezwaniem Wszystkich Świętych w Sobolowie w intencji nauczycieli, pracowników administracji i obsługi , uczniów, rodziców oraz zaproszonych gości. Mszy św. przewodniczył i wygłosił Słowo Boże ks. Stanisław Jachym.

Druga część uroczystości miała miejsce w szkole. Na uroczystość przybyli  zaproszeni goście: Wójt Gminy Łapanów p. Andrzej Śliwa,  Wicestarosta Bocheński p. Ryszard Drożdżak, Sekretarz Gminy Łapanów p. Danuta Klejdysz, Kierownik Centrum Obsługi Oświaty p. Anna Kurnik,  Komendant Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu asp. szt. Mariusz Mardosz, Sołtysi z Sobolowa, Chrostowej i Kamyka, Proboszcz Parafii Sobolów ks. Stanisław Jachym,  przewodnicząca Rady Rodziców p. Ewa Kasińska, Rodzice pierwszoklasistów i dzieci z oddziału przedszkolnego  oraz cała społeczność szkolna.

W części oficjalnej Dyrektor szkoły Ewa Czarnecka powitała i  wygłosiła słowo  wstępne.

Przytoczyła słowa Świętego Jana Pawła II kierowane w przemówieniu do katechetów, nauczycieli  i wychowawców we Włocławku 6 czerwca 1991 r.:

„(…) Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość, piękno, na inne wartości duchowe. Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją. (…)”

(…) Drodzy nauczyciele i Wychowawcy. Podjęliście się wielkiego zadania przekazywania wiedzy i wychowania powierzonych wam dzieci i młodzieży. Stoicie przed trudnym i poważnym wezwaniem. Młodzi was potrzebują. Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują też odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od was przykładu życia. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie. …”

Złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud wkładany w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń. Słowa podziękowania skierowała również do zaproszonych gości za wspieranie szkoły we wszystkich działaniach, troskę o uczniów, pomoc w organizacji przedsięwzięć edukacyjnych i realizację planów dotyczących przyszłości szkoły.

Następnie zabrał głos Wójt Gminy Łapanów, który wyraził słowa uznania i życzenia dla pracowników szkoły:

„W tym szczególnym Dniu Edukacji Narodowej, składam Państwu serdeczne podziękowania za waszą codzienną trudną pracę, za wszelką pomoc uczniom udzielana w całym procesie dydaktyczno – wychowawczym i opiekuńczym oraz w licznych uczniowskich troskach i problemach.

Z uznaniem pragnę podkreślić Wasz trud pracy w niezwyczajnych warunkach. Jednocześnie życzę Państwu abyście mogli z pełnym zaangażowaniem, wytrwałością w dążeniu do wyznaczonego celu, z poczuciem dumy oraz radością wykonywać powierzoną pracę wśród dzieci i młodzieży. Aby ta niezwykła misja przynosiła radość i satysfakcje, a także spotykała się z zaufaniem i szacunkiem uczniów, rodziców i środowiska lokalnego.

Życzę Nauczycielom, Pracownikom administracji i obsługi, Emerytom wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia, zadowolenia z efektów pracy i powodzenia w życiu osobistym.”

Dzień Edukacji Narodowej to czas podziękowań, ale również okazja do wręczenia  nagród. Bycie nauczycielem to szczególne powołanie, ale bycie nauczycielem zauważonym to wyróżnienie dla jego działań.

Nagrodę Wójta Gminy Łapanów otrzymał proboszcz Parafii Sobolów ks. Stanisław Jachym oraz pani Dyrektor Ewa Czarnecka.

Nagrody Dyrektora szkoły zostały wręczone nauczycielom p. Edycie Mardosz – Cięciel, p. Tobiaszowi Stokłosie oraz pracownikowi obsługi p. Annie Pankowskiej.

Komendant Komisariatu policji w Nowym Wiśniczu asp. szt. Mariusz Mardosz odczytał i przekazał na ręce Pani Dyrektor List gratulacyjny:

„Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Dyrekcji, Nauczycielom oraz Pracownikom Oświaty Szkoły Podstawowej w Sobolowie składam serdeczne życzenia zdrowia, satysfakcji z wykonywanych zadań oraz wytrwałości w zmienianiu świata na lepsze. Dziękuję za Wasze poświęcenie oraz zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą.”

Pan Ryszard Drożdżak Wicestarosta Bocheński w imieniu swoim i Starosty Bocheńskiego p. Adama Korty,  przekazał życzenia następującej treści:

„Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziękujemy wszystkim pracownikom Szkoły Podstawowej im. Jana Kasprowicza w Sobolowie za trud kształcenia i wychowania młodego pokolenia, za zaangażowanie w pracę, stwarzanie przyjaznej atmosfery, udzielanie wsparcia uczniom i rodzicom.

Kierujemy do Państwa serdeczne życzenia osiągania satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą, radości z odkrywaniem ich talentów i uzdolnień, dumy z sukcesów wychowanków. Niech Państwa wiedza i kompetencje spotykają się z uznaniem i szacunkiem uczniów i ich rodziców, a entuzjazm i pasja zwycięża.

W tym szczególnym dniu dziękujemy również uczniom i rodzicom za udzielane wsparcie i pomoc, aktywne uczestniczenie w życiu szkoły oraz za wspaniałe osiągnięcia i sukcesy. Życzymy wszystkim nieustającej energii, satysfakcji z pracy i nauki oraz spełnienia marzeń.”

Słowa pełne serdeczności dla pedagogów popłynęły również ze strony p. Ewy Kasińskiej Przewodniczącej Rady Rodziców. Nie obyło się bez kwiatów, uśmiechów i wyrazów wdzięczności.

Kolejnym punktem akademii był występ dzieci z oddziału przedszkolnego, którzy udowodnili przed licznie zgromadzoną publicznością, że w przedszkolu można się świetnie bawić i dużo nauczyć. Następnie przyszła pora na ślubowanie. Po części artystycznej nastąpił akt pasowania. Symbolem przyjęcia w poczet przedszkolaków było dotknięcie ogromną kredką ramienia dziecka przez zaproszonych gości i dyrektora. Na pamiątkę tego wydarzenia każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom, książeczkę oraz upominek od rodziców.

Przyszedł czas na pierwszoklasistów, którzy zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne. Najważniejszym momentem ceremonii było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na ucznia, którego dokonali zaproszeni goście i  dyrektor szkoły. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Kasprowicza  w Sobolowie. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, książeczki i rożki obfitości od rodziców.

Uczniowie klasy drugiej przywitali swoich młodszych kolegów oraz obdarowali samodzielnie wykonanymi notesami.

W tym roku  uczniowie z Samorządu Uczniowskiego pod opieką Barbary Dudy i Agnieszki Gutkowskiej,  przygotowali apel, w czasie którego podziękowali swym nauczycielom za ich pracę, okazywane na co dzień wsparcie i życzliwość. W pięknych słowach wierszy wyrazili swą wdzięczność. Wręczyli własnoręcznie przygotowane breloczki.

Informacja: Dyrektor SP Sobolów

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce