Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Dzień Edukacji i ślubowanie pierwszoklasistów w Cichawce

22.10.2019 - Mirosław Drożdż

14 października 2019 r. Dyrektor Ewa Czarnecka powitała gości w osobach Andrzeja Śliwy – Wójta Gminy Łapanów, Ryszarda Kaczmarczyka – Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łapanów, Lucynę Kluba-Przystał Sołtysa wsi Cichawka, ks. Przemysława Budnik, Rady Rodziców, rodziców, nauczycieli i uczniów, którzy przyjęli zaproszenie i zechcieli swoją obecnością uświetnić uroczystość:
– pasowania na przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu „Słoneczko”,
– przyjęcia w poczet Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Cichawce uczniów klas pierwszych,
– oraz uczczenia Dnia Edukacji Narodowej.
Uroczystość rozpoczęły dzieci z Publicznego Przedszkola „Słoneczko”, które przygotowały pod opieką wychowawczyni Moniki Stanisławczyk program artystyczny. Następnie złożyły przyrzeczenie, po którym odbyło się pasowanie na przedszkolaka.
W dalszej części uroczystości wystąpiły dzieci z klasy I, które udowodniły, że są gotowe do przyjęcia w poczet uczniów szkoły. Z zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki.
Najważniejszym i szczególnym momentem, na który wszyscy czekali, była chwila, w której pierwszoklasiści wygłosili tekst uroczystego ślubowania na Sztandar. Następnie wójt, wiceprzewodniczący oraz dyrektor dokonali aktu pasowania każdego dziecka na ucznia szkoły oraz wręczyli pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkolne.
Uczniowie klasy pierwszej oraz towarzyszący im Rodzice pod opieką Wychowawcy klasy Marii Statek wpisali się do Złotej Księgi. Uczniowie otrzymali kuferek obfitości oraz długopisy.
Ostatnią częścią uroczystości były obchody Dnia Edukacji Narodowej.
Po przemówieniu Dyrektor Szkoły, słowa podziękowania i życzenia dla wszystkich pracowników szkoły i przedszkola złożył wójt Andrzej Śliwa.
W czasie uroczystości wręczono nagrody wyróżnionym Nauczycielom i Pracownikowi Szkoły.
W części artystycznej uczniowie klas I-VIII złożyli nauczycielom hołd wdzięczności za codzienny trud, wrażliwość, cierpliwość i wyrozumiałość.
Uroczystość zakończyła się wręczeniem kwiatów oraz słodkim poczęstunkiem, który przygotowała Rada Rodziców.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce