Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Dzień otwarty w Szkole Podstawowej w Łapanowie

18.12.2017 - Grzegorz Statek

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Łapanowie 10 grudnia 2017 r. przeżywała 10. Dzień Otwarty. Każdego roku w połowie Adwentu w niedzielne popołudnie do naszej szkoły zapraszani są rodzice uczniów. Wspólnota naszych nauczycieli zawsze stwarza okazje do spotkania z rodzicami w atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Szkoła ma zadanie pomagać rodzinie dziecka w zdobywaniu wiedzy i osiąganiu życiowych sukcesów, którym jest przyszłe, odpowiedzialne życie dorosłe. Taki cel naszej nauczycielskiej kadry jest motywem prowadzenia Dni Otwartych, inaczej Dni Szkoły dla Rodzin. Tak można te dni skonkretyzować.

Wraz z panią dyrektor Dorotą Twaróg w czasie warsztatowych rad pedagogicznych zauważyliśmy, że w spotkaniach z rodzicami potrzebne jest dawanie rodzicom kierunków, w których winno zmierzać wychowanie dzieci. Jako szkoła chcemy odpowiadać na potrzeby naszych uczniów, ale będąc przy tym świadomi, że bez rozmowy z rodzicami, bez spotkanie ze środowiskiem, w którym wzrasta nasz uczeń jest to nie możliwe. Dzień otwarty ma kilka wymiarów spotkania z rodzicami. Pierwszym jest ukazanie rodzicom wydarzeń szkolnych, sukcesów poszczególnych klas i uczniów. Wszystko po to, by rodzice widzieli owoce pracy, często niezauważonej przez wielu nauczycieli. Drugim wymiarem jest przypomnienie celów pedagogicznych szkoły. Zawsze w imieniu nauczycieli do rodziców przemawia pani dyrektor informując gości o ważnych wydarzeniach, ale przy tym zwracając uwagę na niebezpieczeństwa dotyczące kształtowania młodego człowieka. Jest podyktowane tym, że świat stał się w wielu dziedzinach wirtualny poprzez łatwy dostęp do tabletów, smartfonów… Trzecim wymiarem jest część artystyczna. Różne klasy przedstawiają jasełka oraz uczniowie wraz z rodzicami prowadzą kiermasz wykonanych przez siebie świątecznych ozdób. Jednak najważniejszym wymiarem jest spotkanie z ojcami uczniów. Tatusiowie w tygodniu nie mają czasu na spotkanie z wychowawcami. W Dniu Otwartym mają okazję zobaczyć miejsce, w którym ich dziecko spędza większość czasu w tygodniu.

10. Dzień Otwarty ukazał, że zbliżenie szkoły do rodzin wychowanków wpływa na całą społeczność. Pogłębia się współpraca w wychowaniu, wzrasta poczucie więzi z Małą Ojczyzną. Poza tym szkoła jest miejscem przekazywania kultury. Zaproszenie rodzin przekazuje coś bardzo ważnego, że wszyscy jako społeczność parafii i gminy w wychowaniu mówimy jednym głosem. Konkretny głos w przekazywaniu wartości ma wpływ na przyszłe pokolenia Łapanowa, a przy tym Polski.

 

Tekst: ks. Robert Anusiewicz

Zdjęcia: ks. Robert Anusiewicz, Erwin Tkaczyk

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce