Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Fundusze unijne na rozwój mieszkańców gminy Łapanów

13.09.2018 - Grzegorz Statek

Jak wspierać przedsiębiorczość i rozwój zawodowy mieszkańców dzięki funduszom unijnym zastanawiali się we wtorek Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Jacek Pająk i Wójt Gminy Łapanów Robert Roj.

W Małopolsce w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 realizowane są obecnie projekty, z których mogą korzystać osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje, znaleźć lub zmienić zatrudnienie czy wrócić na rynek pracy po dłuższej przerwie, spowodowanej np. urodzeniem dziecka lub pobytem za granicą. Są wśród nich projekty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, które stanowią odpowiedź na potrzeby regionu m.in. w zakresie wzmocnienia przedsiębiorczości („Firma +1”) i potencjału kadr dla gospodarki („Kierunek Kariera”), rozwoju kapitału społecznego („Gwarancja 40+”), ochrony dziedzictwa narodowego (Konserwator”) czy przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu („Małopolskie Gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej”).

– Jesteśmy w połowie obecnego okresu programowania, a Małopolska może pochwalić się konkretnymi efektami wykorzystania funduszy unijnych na rzecz rozwoju osobistego i zawodowego mieszkańców regionu, w tym osób mieszkających w Gminie Łapanów – komentuje dyrektor Jacek Pająk. I dodaje: – Wielu osobom udało się pomóc znaleźć pracę, przekwalifikować lub założyć własną firmę. Jest to wspólny sukces samorządu regionalnego i samorządów lokalnych.

W Gminie Łapanów z projektów finansowanych z funduszy unijnych skorzystało aż 267 osób, w tym 27 podmiotów otrzymało dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W projekcie „Kierunek Kariera” Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie bierze udział 9 osób, które są zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji.

Zarówno osoby bezrobotne, jak i pracujące powinny zainteresować się ofertą projektów finansowanych z funduszy unijnych, w tym tych, które koordynuje Wojewódzki Urząd Pracy
w Krakowie. Dają one wiele możliwości na zmianę sytuacji zawodowej czy rozwój własnych umiejętności. Staże, szkolenia, pomoc doradcy zawodowego, pieniądze na firmę lub zatrudnienie pracownika – to tylko niektóre formy wsparcia, oferowane w projektach.

Osoby, zainteresowane bonami na szkolenia językowe, komputerowe i kursy prawa jazdy kategorii A, B, C, C+E, zapraszamy do korzystania z projektu „Kierunek Kariera”, dzięki któremu szkolenia są tańsze nawet o 87%. W projekcie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które pracują i są związane z Małopolską (mieszkają tu, uczą się lub pracują). Dodatkowo, jeśli mają mniej niż 50 lat, muszą mieć wykształcenie maksymalnie na poziomie zdanej matury. Już jesienią w ramach projektu „Kierunek Kariera Zawodowa” będzie można otrzymać dodatkową pulę dofinansowanych bonów na szkolenia zawodowe (niezależnie od branży), uprawnienia i kursy kwalifikacyjne.

Aby wziąć udział w projekcie „Kierunek Kariera” należy umówić się z doradcą zawodowym poprzez stronę https://pociagdokariery.pl (zakładka „Zgłoś się”). Osoby mające mniej niż 25 lat mogą zgłosić się tylko w wyznaczonych terminach. Szczegóły na stronie https://kierunek.pociagdokariery.pl  (zakładka „Rekrutacja > 25 roku życia”).

Najbliższe dyżury doradców w powiecie bocheńskim zaplanowane są 20 września w godz. 13.00 – 17.00 w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bochni (ul. Mickiewicza 5, sala na parterze), w Miejskim Domu Kultury w Bochni (ul. Regis, sala na I piętrze), a także 26 września w godz. 10.00 – 14.00 w Urzędzie Gminy w Żegocinie. Warto się więc umówić już dziś.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce