Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Gabinet profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Łapanowie

29.12.2017 - Grzegorz Statek

Na podstawie zawartej Umowy nr 55 z Wojewodą Małopolskim a Gminą Łapanów, pozyskano dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w  Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Łapanowie.

        Otrzymana od Wojewody Małopolskiego dotacja celowa w wysokości 6 400,00 zł została przeznaczona na zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu, którego całkowita  wartość wyniosła 6 655,68 zł .

Szkoła dysponuje gabinetem , który jest prowadzony  przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu  świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej ze środków publicznych.

    Doposażenie tegoż gabinetu było jak najbardziej celowe i niezbędne, gdyż obecnie uczy się  w  szkole ponad 350 uczniów, a w wyniku reformy edukacji od września 2018r. przybędzie kolejny rocznik uczniów klasy  VIII. Ponadto funkcjonują trzy oddziały przedszkolne dzieci  w wieku 5 – 6 lat i zapewnienie lepszej jakości świadczeń opieki zdrowotnej w szkole staje się koniecznością.

tekst: A. Kurnik C.O.O.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce