Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Gmina Łapanów otrzymała promesę na odbudowę mostu w Kamyku – II etap

04.03.2019 - Grzegorz Statek

W dniu 2 marca 2019 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński wraz z wicepremier Beatą Szydło przekazał jednostkom samorządu terytorialnego z województwa małopolskiego promesy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi. Łącznie Małopolska otrzyma rekordową kwotę 96 149 000 zł na 174 zadania.

Najwyższą dotację otrzymała gmina Łapanów, którą na ceremonii przekazania promes reprezentował wójt Andrzej Śliwa. Na zadanie pn. Obudowa mostu na rzece Stradomka w msc. Kamyk w ciągu drogi gminnej nr K580178 Kamyk – za rzekę w km 0+050 drogi – etap II minister przyznał 7 mln zł, nie więcej jednak niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.

Informacja: Mirosław Drożdż

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce