Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Gmina planuje inwestycję wodno-kanalizacyjną

11.10.2019 - Mirosław Drożdż

Gmina Łapanów planuje złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn.: „Poprawa gospodarki wodnej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łapanów”.

W zakres planowanej inwestycji wchodziłaby:

– „Rozbudowa Ujęcia Wody i Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Chrostowa”,

– „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej Chrostowa – Leśniczówka od pompowni do zbiornika w m. Kobylec”,

– „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chrostowa”.

Z zakresem przewidywanych prac w dniu 4 października 2019 r. zapoznał się radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Stanisław Bukowiec.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce