Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Gminny konkurs plastyczny na kartkę pocztową pt. „JESTEM PRZYJACIELEM BIBLIOTEKI”

17.09.2019 - Mirosław Drożdż

Serdecznie zapraszamy uczniów wszystkich szkół podstawowych naszej gminy do udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym na kartkę pocztową. Niewielu z Was pewnie wie, że październik jest Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych,  a dodatkowo 18 października obchodzony jest dzień Poczty Polskiej.  Z tej właśnie okazji postanowiliśmy zorganizować konkurs plastyczny.

CELE KONKURSU:
– konkurs organizowany jest w związku z obchodzonym w październiku  Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych oraz Dniem Poczty   Polskiej,
– konkurs ma na celu uwrażliwienie dzieci i młodzieży na zanikający zwyczaj wysyłania pocztówek oraz rozwijanie w nich zdolności artystycznych, a także zachęcenie do odwiedzania bibliotek,
– prezentacja dokonań artystycznych młodych twórców,
– popularyzacja czytelnictwa oraz działań artystycznych dzieci i młodzieży,
– popularyzacja tradycyjnej formy komunikacji, jaką jest kartka pocztowa.

REGULAMIN KONKURSU

1. Tematyka prac
Należy własnoręcznie i samodzielnie wykonać kartkę pocztową oraz napisać życzenia, jakie chcielibyśmy złożyć bibliotece szkolnej z okazji jej „imienin”.

2. Technika
Prace konkursowe mogą być wykonane w technikach dowolnych (np. plakatówka, akwarela, kredki, piórko i tusz, collage, wydzieranki, wycinanki itp.)

3. Ocena
Prace będą oceniane w następujących kategoriach:
– klasy I –IV szkoły podstawowej,
– klasy V – VIII szkoły podstawowej.

4. Format prac
Prace należy wykonać w formacie A5, na kartce z bloku technicznego. W metryczce na odwrocie pracy należy umieścić imię i nazwisko autora pracy, klasę, placówkę (nazwa, adres, numer telefonu), nazwisko nauczyciela (jeżeli praca wykonywana była pod okiem nauczyciela podczas zajęć szkolnych).

5. Kryteria oceniania prac

samodzielność !!!  wykonania pracy,
oryginalność pracy,
estetyka wykonania pracy,
zgodność z tematem konkursu,
ocenie podlegać będą tylko prace indywidualne.

6. Termin nadsyłania prac
Prace należy wysłać pocztą polską do dnia 26  października 2019 roku na adres: Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Łapanowie, 32-740 Łapanów 195 z dopiskiem „Kartka pocztowa” (decyduje data wpływu).

7. Podsumowanie konkursu
Ogłoszenie wyników nastąpi do dwóch tygodni po zakończeniu konkursu. O miejscu, terminie wręczenia nagród i wyróżnień opiekunowie uczestników zostaną powiadomieni telefonicznie.

8. Prawa autorskie
1) Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza swoje prawa autorskie do nadesłanej pracy i oświadcza, że nie narusza praw autorskich osób trzecich. Deklaruje zarazem, że zgłoszone prace nie były wcześniej prezentowane, nagradzane.
2) Uczestnicy Konkursu udzielają zgody na wykorzystanie prac oraz  publikację pokonkursową.

9. Postanowienia końcowe
1) Zgłoszenie pracy w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją jego Regulaminu, tym samym każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawy Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
2) Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatorów tylko i wyłącznie w ramach potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.
3) We wszystkich kwestiach spornych decyduje Jury Konkursu.
4) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
5) Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureatach Konkursu oraz umieszczenia tych informacji w materiałach promocyjnych Organizatorów oraz w celach promocyjnych Konkursu.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 502437318

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie.

Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Łapanowie (Lidia Jabłońska, Angelika Stawarz, Elżbieta Dudziak, Monika Radziszowska-Gacek).

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce