Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

II Sesja Rady Gminy

30.11.2018 - Mirosław Drożdż

29 listopada 2018 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury odbyła się II Sesja Rady Gminy. Rozpoczęło ją wręczenie przez Krystynę Gembacz – Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej, zaświadczenia o wyborze radnemu Mariuszowi Bukowskiemu, który następnie złożył ślubowanie.

Po przyjęciu przez radnych protokołu z poprzedniej sesji, przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Aneta Naruszewicz-Irzyk przedstawiła informację o działalności międzysesyjnej komisji. Następnie radni zgłosili wnioski i interpelacje dotyczące zarówno spraw gminnych, jak i powiatowych.

W dalszej części sesji radni podjęli uchwały w sprawach:

1/ zmiany do budżetu gminy na 2018 r.,

2/ określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości na 2019 r.,

3/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łapanów,

4/ zwolnień w podatku od nieruchomości,

5/ zmiany Statutu Gminy Łapanów,

6/ zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łapanów,

7/ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.,

8/ programu współpracy gminy Łapanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,

9/ ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łapanów.

Na zakończenie wójt Andrzej Śliwa poinformował o realizacji uchwał i działalności międzysesyjnej.

Retransmisja z II Sesji Rady Gminy Łapanów część 1

Retransmisja z II Sesji Rady Gminy Łapanów część 2

Tekst i zdjęcia: Mirosław Drożdż

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce