Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Informacja

28.06.2019 - Grzegorz Statek

Od   dnia   1  lipca  2019 r  ceny  za  usługi  zbiorowego  odprowadzenia  ścieków  wynoszą :

–  ścieki  z  gospodarstw  domowych:   14,26 zł  netto za 1 m3 odprowadzonych  ścieków
– ścieki z zakładów przemysłu spożywczego, restauracji i zakładów  fryzjerskich:  14,37 zł  netto  za  1 m3 odprowadzonych  ścieków
–  ścieki  z  ubojni  żywca:  14,28 zł  netto  za 1 m3 odprowadzonych ścieków
– wywóz  ścieków  beczką  asenizacyjną  GZK:     111,11 zł  netto  za  1 kurs.

Powyższe  zmiany  cen  wynikają  z  Uchwały  Nr   XI/55/2019  Rady  Gminy  Łapanów  z  dnia  13 czerwca 2019 r  w  sprawie  uchylenia  Uchwały  Nr  XLII/244/18  Rady   Gminy  Łapanów  z  dnia  27  czerwca  2018 r  w  sprawie  dopłat  do  niektórych  grup  taryfowych  za  usługi  zbiorowego odprowadzenia  ścieków.

Jednocześnie  informujemy,  że  jest  możliwość   regulowania  opłat  za   dostawę wody  i  odprowadzanie ścieków za  okresy  miesięczne.

Informacja

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce