Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Informacja dla mieszkańców i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

29.06.2018 - Grzegorz Statek

Wójt Gminy Łapanów informuje, iż zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie następuje zmiana taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łapanów.
Znaczącej zmianie uległy stawki za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
W związku z powyższym na wniosek Wójta Gminy Łapanów w dniu 27 czerwca 2018 roku Rada Gminy Łapanów podjęła uchwałę o zastosowaniu dopłat do poszczególnych grup taryfowych w zakresie wysokości cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Tabela poniżej przedstawia ustalone ceny i stawki, wysokość dopłat oraz ostateczną cenę netto dla klientów Gminnego Zakładu Komunalnego w Kobylcu.

Taryfowa grupa odbiorców

Ścieki Bytowe I (gospodarstwa domowe)
Cena netto w zł za 1 m³ zatwierdzona przez Wody Polskie – 14,08 zł
Cena netto w zł za 1 m³ dla odbiorcy – 6,75 zł
Dopłata w zł do 1 m³ ścieków – 7,33 zł

Ścieki komunalne II
Cena netto w zł za 1 m³ zatwierdzona przez Wody Polskie – 14,10 zł
Cena netto w zł za 1 m³ dla odbiorcy – 10,65 zł
Dopłata w zł do 1 m³ ścieków – 3,45 zł

Ścieki z Ubojni Żywca
Cena netto w zł za 1 m³ zatwierdzona przez Wody Polskie – 14,11 zł
Cena netto w zł za 1 m³ dla odbiorcy – 14,11 zł
Dopłata w zł do 1 m³ ścieków – 0,00 zł

Ścieki dowożone (gospodarstwa domowe)
Cena netto w zł za 1 m³ zatwierdzona przez Wody Polskie – 14,08 zł
Cena netto w zł za 1 m³ dla odbiorcy – 6,75 zł
Dopłata w zł do 1 m³ ścieków – 7,33 zł

Aktualnie obowiązująca stawka podatku od towarów i usług dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8% VAT.  

Szczegółowe informacje w zakładce BIP Urzędu Gminy Łapanów lub pod telefonem nr 14 613 45 15.

Skan decyzji Wód Polskich

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce