Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Informacja dla osób głuchoniemych oraz niesłyszących

08.10.2019 - Mirosław Drożdż

Osoby  głuchonieme   oraz  niesłyszące  mogą  skorzystać  z  pomocy  tłumacza  języka  migowego  podczas  załatwiania  spraw  w  Urzędzie  Gminy  w  Łapanowie.

Zgodnie  z  obowiązującą  od  dnia  1  kwietnia  2012 roku  ustawą  o  języku  migowym  i  innych  środkach  komunikowania  się  (t.j.  Dz.U. z  2017 r., poz. 1824) –   osoba  uprawniona,  która zamierza  skorzystać  z  usług  tłumacza,  zobowiązana  jest   zgłosić  ten  fakt  w  terminie  na  co najmniej  3  dni  robocze  przed  tym  zdarzeniem  (planowaną  wizytą w Urzędzie).

Zgłoszenia  można  dokonać  w  jednej  z  następujących   form :

–  na  adres e –mail:  ug@lapanow.pl

–  faksem  na   nr: 14 685 39 00

–  drogą  pocztową  na adres :  Urząd  Gminy  Łapanów,  32-740  Łapanów 34

–  osobiście  w  sekretariacie  Urzędu Gminy  Łapanów

 

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce