Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Informacja dotycząca Zarządzenia Nr 28/2019 Wójta Gminy Łapanów

01.02.2019 - Grzegorz Statek

Informacja dotycząca Zarządzenia Nr 28/2019 Wójta Gminy Łapanów z dnia 31.01.2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę ŁAPANÓW na rok szkolny 2019/2020.

Wójt Gminy Łapanów informuje i zarazem przeprasza Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Tarnawie za zaistniałą pomyłkę w wersji tekstowej Zarządzenia nr 28/2019 zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łapanów w dniu 31.01.2019 r. o godz. 15.19 w zakładce Wójt Gminy Łapanów – Zarządzenia, dotyczącej naboru do klasy I w roku szkolnym 2019/2020 Szkoły Podstawowej w Tarnawie. Jednocześnie informuję, że Zarządzenie nr 28/2019 w wersji dokumentu zeskanowanego z oryginału podpisanego przez Wójta Gminy Łapanów było prawidłowe i zostało zamieszczone w BIP o godz. 15.19 w dniu 31.01.2019 r. jako załącznik PDF. Po zauważeniu w dniu dzisiejszym pomyłki zamieszczono poprawną wersję tekstową Zarządzenia nr 28/2019 o godz. 10.32. link: https://bip.malopolska.pl/uglapanow,a,1552544,zarzadzenie-nr-282019-wojta-gminy-lapanow-z-dnia-31-stycznia-2019r-w-sprawie-terminow-przeprowadzani.html

Jeszcze raz przepraszam za zaistniałą sytuację.

Wójt Gminy Łapanów
Andrzej Śliwa

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce