Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Informacja o działaniach naprawczych

01.02.2019 - Grzegorz Statek

Gminny Zakład Komunalny w Kobylcu informuje, że w związku z wykryciem w sieci wodociągowej bakterii Clostridium perfringens podjęte zostały następujące działania:
– administrator wodociągów dokonał przeglądu wszystkich urządzeń do uzdatnia wody oraz dezynfekcji sieci, rozpoczęto płukanie drenażu w dnie rzeki systemem sprężonego powietrza oraz uzdatnianej wody, płukanie zbiorników koagulacyjnych, filtrów piaskowych oraz płukanie sieci wodociągowej.
Po przeprowadzeniu wymienionych działań zostaną ponowne zlecone badania.

Zastępca kierownika GZK
Marcin Paszkot

tel. kontaktowe:
Kierownik GZK 693064903
1. Wójt Gminy – tel. 601 193700
2. Sekretarz Gminy – tel. 669 190701
3. Kierownik Referatu RTiPG – tel. 693 064945
4. Inspektor ds. zarządzania kryzysowego – tel. 693 064555

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce