Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

31.03.2020 - Jarosław Nowojowski

W związku ze zbliżającymi się wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. oraz z uwagi na ogłoszenie w naszym kraju stanu epidemii i ograniczenie możliwości przyjmowania petentów informujemy, że:
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można składać najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. (w godzinach pracy Urzędu) w następujący sposób:
1. Za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłając je na adres: Urząd Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34 (decyduje data wpływu do urzędu).

2. W formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@lapanow.pl
Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny.
W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń) na adres:
Urząd Gminy Łapanów
32-740 Łapanów 34
W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
• uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
• potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń udzielane są pod numerem : 14 684 85 31

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce