Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Informacja – odpady

14.02.2024 - Jarosław Nowojowski
Śmiecie

Szanowni Państwo!

Urząd Gminy Łapanów informuje, że stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminy płatności na 2024 rok pozostają bez zmian.

 

Przypominamy, że obowiązujące stawki opłaty przedstawiają się następująco:

 

– 33,00 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość, na której brak jest kompostownika

– 28,00 zł od osoby, gdy na nieruchomości kompostowane są bioodpady.

– nieruchomości letniskowe: 190,00 zł/rok

 

Terminy płatności:

I kwartał do 20 marca

II kwartał do 20 czerwca

III kwartał do 20 września

IV kwartał do 15 listopada

 

W przypadku gdyby stawki opłat uległy zmianie, otrzymają Państwo stosowne zawiadomienie o zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce