Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Informacja – potrzeby

22.06.2020 - Grzegorz Statek

Wójt Gminy Łapanów prosi mieszkańców poszkodowanych w wyniku powodzi o zgłaszanie do tut. urzędu najpilniejszych potrzeb z związku z usuwaniem skutków powodzi.  Wszelkie materiały, które uda nam się pozyskać od darczyńców będą niezwłocznie przekazywane powodzianom wg. zgłoszeń. Istnieje również możliwość zorganizowania pomocy dla  poszkodowanych rolników w formie płodów rolnych. Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie pod nr. tel.  14/684 85 13

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce