Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Informacja z Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Bochni

07.01.2019 - Grzegorz Statek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni w związku z obowiązkiem rejestracji działalności rolniczej polegającej na produkcji oraz na wprowadzaniu żywności do obrotu informuje, że zgodnie z art. 61, art. 63 ust.1, ust.2 pkt 1, pkt 12 i pkt 13 oraz ust. 3 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz.U z 2018r. poz 1541 z póź.zm) „podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące: produkcję pierwotną, działalność w zakresie dostaw bezpośrednich oraz rolniczy handel detaliczny produktów pochodzenia roślinnego winny być wpisane do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS.”

Aby uzyskać wpis do Rejestru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni należy wypełnić i dostarczyć do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. Konstytucji 3-go Maja 5 w Bochni „wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS”. Wpis zakładu nie podlega opłacie. Natomiast zgodnie z art.103 ust.4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia „kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów (…) podlega karze pieniężnej”

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące rejestracji działalności rolniczej można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 14 612 39 47 wew. 16 oraz na stronie www Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pod adresem: bochnia.psse.malopolska.pl

                                                                                              Z poważaniem

Z up. Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego

W BOCHNI

 

Kierownik Sekcji Nadzoru

Higieny Żywności, Żywienia

i Przedmiotów Użytku

mgr inż. Dariusz Nowakowski

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce