Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Informacja Stacji Epidemiologicznej w Bochni

23.05.2019 - Grzegorz Statek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni przypomina o konieczności zaopatrzenia się w środki dezynfekcyjne, materiały oświatowe dotyczące postępowania z zalanymi studniami, zalaną żywnością, pomieszczeniami i przedmiotami użytku po powodzi, zapobieganiu chorobom zakaźnym oraz prowadzenia ewidencji zalanych studni – na wypadek wystąpienia powodzi lub większych podtopień.

          W sytuacji powodziowej istnieje możliwość wykonania przez PSSE w Bochni bezpłatnych badań wody. Pobór próbek wody do badania z zalanych studni przy obiektach użyteczności publicznej, zakładach opieki zdrowotnej, obiektach oświatowych, żywnościowo-żywieniowych oraz gospodarstwach domowych jest możliwy dopiero po opadnięciu wód, doprowadzeniu studni do odpowiedniego stanu technicznego oraz oczyszczeniu i dezynfekcji studni.

Warunkiem przeprowadzenia bezpłatnych badań wody jest:

·        potwierdzenie z Urzędu Miasta/Gminy faktu zalania studni wodami powodziowymi,

·        prawidłowe wykonanie zabiegów wypompowania brudnej wody oraz przeprowadzenia czyszczenia i dezynfekcji studni (zgodnie z instrukcją)

·        potwierdzenie z Urzędu Miasta/Gminy faktu, że studnia przydomowa stanowi jedyne źródło zaopatrzenia mieszkańców w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Sposób czyszczenia i odkażania studni przydomowych oraz postępowania sanitarnego z pomieszczeniami i przedmiotami użytku po powodzi jest szczegółowo podany w ulotkach, które są do pozyskania w siedzibie PSSE w Bochni, przy ulicy Konstytucji 3-go Maja 5 oraz na stronie internetowej – https://pssebochnia.wsse.krakow.pl/.

         W punktach szczepień zlokalizowanych w podmiotach leczniczych na terenie miasta Bochnia oraz gmin powiatu bocheńskiego prowadzone są na bieżąco szczepienia ochronne przeciw tężcowi dla osób dorosłych w ramach obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych, w tym dla osób poszkodowanych i biorących udział w usuwaniu skutków powodzi. Szczepienie może być wykonywane po wcześniejszej kwalifikacji przez lekarza pierwszego kontaktu.

Przypomina się również o konieczności weryfikacji obiektów zastępczych przeznaczonych do zakwaterowania ewakuowanej ludności na wypadek powodzi i innych zdarzeń kryzysowych.

 

Z poważaniem,

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Bochni
mgr inż. Halina Bielec

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce