Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Informacja Wójta Gminy Łapanów w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

20.08.2021 - Mirosław Drożdż

Wójt Gminy Łapanów ogłasza przeprowadzenie konsultacji w terminie od 25.08.2021 r. do 15.09.2021 r. w formie zbierania  opinii i propozycji zmian Statutów Sołectw na formularzu konsultacji, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Celem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii mieszkańców.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy Gminy Łapanów.

Formularz będzie dostępny:

1) na stronie internetowej Gminy Łapanów;

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łapanów;

3) w Urzędzie Gminy Łapanów pok. 17

3. Opinie i wnioski w przedmiocie konsultacji na wypełnionym formularzu należy złożyć
w formie papierowej poprzez:
1) przesyłanie listownie na adres Urzędu Gminy Łapanów, 32-720 Łapanów 34.
2) złożenie na dzienniku podawczym Urzędu Gminy
3) przesłanie skanu elektronicznie na adres e-mail: ug@lapanow.pl
W terminie od dnia 25 sierpnia do 15 września 2021r.  do godz. 15:00.

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce