Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Informacja z GZK

19.12.2017 - Grzegorz Statek

Gminny Zakład Komunalny informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Zakładu Komunalnego znajduje się ogłoszenie o przetargu na odbiór i wywóz osadu ściekowego: https://bip.malopolska.pl/gzkomunalny,a,1395695,odbior-i-wywoz-odzysk-lub-unieszkodliwienie-ustabilizowanego-osadu-sciekowego-z-terenu-oczyszczalni-.html

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce