Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zmiana sposobu pobierania oraz wysokości opłat parkingowych

04.09.2018 - Grzegorz Statek

Urząd Gminy Łapanów informuje, że od dnia 10.09.2018 r. (poniedziałek) nastąpi zmiana sposobu pobierania oraz wysokości opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania
w ścisłym centrum miejscowości Łapanów (Rynek).

Płatności dokonywane będą wyłącznie przy użyciu parkomatu.

Zgodnie z Uchwałą nr XLIII/251/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 lipca 2018 roku strefa płatnego parkowania obowiązywała będzie od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 (za wyjątkiem świąt oraz dni ustawowo uznanych za wolne od pracy). Po uruchomieniu parkomatu kierowca, w czasie 5 minut od zaparkowania pojazdu, zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty
z góry za przewidywany czas postoju, a wydruk pobrany z urządzenia należy umieścić
w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.

Stawki opłat za parkowanie:

– za pierwsze pół godziny – 1,00 zł

– do upływu pierwszej godziny – 1,50 zł

– za drugą rozpoczętą godzinę – 2,00 zł

– za trzecią rozpoczętą godzinę – 2,50 zł

– za czwartą i każdą kolejną godzinę – 3,00 zł

Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie, w tym za przekroczenie czasu określonego na wydruku
z parkomatu, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł.

Do kontroli opłacenia czasu postoju pojazdów w strefie płatnego parkowania upoważnieni zostaną kontrolerzy wskazani przez Wójta Gminy Łapanów w stosownym zarządzeniu.

Obowiązkiem kontrolerów będzie kontrola postoju pojazdów, w tym: kontrolowanie wnoszenia opłat za czas postoju pojazdów, sprawdzanie ważności dowodów wniesienia opłaty, wypisywanie wezwań lub wystawianie zawiadomień do uiszczenia opłaty dodatkowej za nieopłacony czas postoju.

Kontrolerzy nie pobierają żadnych opłat.

Załącznik – Mapa strefy płatnego parkowania

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce