Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Jubileusz i nadanie sztandaru OSP Lubomierz

17.08.2022 - Mirosław Drożdż

Niezwykłą oprawę miał obchodzony w dniu 14 sierpnia 2022 r. jubileusz 50-lecia OSP Lubomierz połączony z nadaniem sztandaru jednostce. Na łapanowskim rynku zgromadzili się druhowie z wszystkich sześciu jednostek OSP naszej gminy: Lubomierz, Łapanów, Sobolów, Tarnawa, Wolica i Zbydniów. W długim korowodzie za Strażacką Orkiestrą Dętą z Tarnawy wszyscy udali się na Mszę św. do kościoła parafialnego w Łapanowie. Mszy przewodniczył ks. prob. Marek Skop, on również wygłosił okolicznościowe kazanie. W trakcie Eucharystii miało miejsce poświęcenie sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubomierzu.

Po zakończeniu Mszy św. strażacy, zaproszeni goście oraz mieszkańcy przeszli z powrotem na rynek w Łapanowie, gdzie miały miejsce zasadnicze obchody. Rozpoczęły się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości druha Piotra Mazanka. Meldunek przyjął Tomasz Całka – członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie, zarazem prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni. Dokonał on również przeglądu pocztów i pododdziałów oraz powitał zgromadzonych strażaków. Następnie nastąpiło podniesienie na maszt flagi państwowej, a Strażacka Orkiestra Dęta odegrała hymn państwowy.

W dalszej kolejności Wójt Gminy Łapanów Andrzej Śliwa powitał przybyłych na uroczystość. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na trud pracy strażackiej i wielkie zaangażowanie druhów na wielu płaszczyznach. Po wójcie głos zabrał Prezes OSP Lubomierz druh Władysław Zabdyr pokrótce przedstawiając historię jednostki. Następnie odczytany został Akt fundacji sztandaru, który następnie Przewodniczący Honorowego Komitetu Fundacji Sztandaru Wojciech Łosiowski przekazał na ręce członka Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie Tomasza Całki.

Po uroczystej prezentacji sztandaru Wiesław Węglarz – członek Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łapanowie odczytał uchwałę Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie nadania Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubomierzu SREBRNEGO MEDALU ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA.

W dalszej części obchodów miało miejsce odznaczenie zasłużonych działaczy i członków OSP. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Małopolskiego nadało Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa dla druha:

 1. Władysława Zabdyra s. Stanisława

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Małopolskiego nadało Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa dla druhów:

 1. Wiesława Wróbla s. Tadeusza
 2. Wiesława Kwarciaka s. Kazimierza
 3. Krzysztofa Bryjaka s. Mieczysława
 4. Michała Koguta s. Adama

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Małopolskiego nadało Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa dla druhów:

 1. Krzysztofa Trojańskiego s. Tadeusza
 2. Łukasza Skiby s. Andrzeja
 3. Bożeny Żołnierkiewicz-Feliks c. Władysława
 4. Mariana Fliśnika s. Feliksa
 5. Andrzeja Bryjaka s. Mieczysława
 6. Łukasza Bujaka s. Stanisława

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni nadało odznakę „Wzorowy Strażak”  dla druhów:

 1. Janus Andrzej
 2. Nowak Patryk
 3. Bujak Łukasz
 4. Dziedzic Michał

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni nadało „Odznakę Honorową Zasłużony Dla Pożarnictwa Ziemi Bocheńskiej” dla druhów:

 1. Sajak Kazimierz
 2. Sałaja Kazimierz

Na zakończenie uroczystości głos zabrali zaproszeni goście: członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie druh Tomasz Całka, wicestarosta bocheński Ryszard Drożdżak, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bochni bryg. Robert Cieśla, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łapanowie druh Zbigniew Hejmo, radny powiatowy Marek Patalita, a także wójt Andrzej Śliwa, który wspólnie z Przewodniczącą Rady Gminy Łapanów Celiną Jacewicz przekazał na ręce prezesa OSP Lubomierz okolicznościowy adres i pamiątkę. Koordynator uroczystości Wiesław Węglarz odczytał natomiast list okolicznościowy, który nadesłał Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski.

Nie zabrakło wbijania pamiątkowych gwoździ oraz wpisywania się do kroniki. Zwieńczeniem uroczystości było podziękowanie prezesa OSP Lubomierz za zrozumienie, serce dla sprawy i hojność, która zaowocowała tak pięknym sztandarem.

W okolicznościowym spotkaniu po uroczystości uczestniczyli Senator RP Włodzimierz Bernacki oraz Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, którzy z powodu obowiązków służbowych nie dotarli na część oficjalną.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce