Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Każdy może uratować życie!

12.04.2018 - Grzegorz Statek

Rozpoczęła się realizacja projektu BEZPIECZNA GMINA ŁAPANÓW – Każdy może uratować życie! Jak zachować się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia? Co zrobić, jeśli jest się świadkiem wypadku drogowego? Coraz więcej osób ma świadomość, jak ważna na co dzień jest znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy. Każdy człowiek, któremu powierza się bezpieczeństwo, zdrowie i życie drugiego człowieka, powinien nieustannie zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nim spoczywa.

– Projekt BEZPIECZNA GMINA ŁAPANÓW – Każdy może uratować życie! to warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Został opracowany z myślą o mieszkańcach naszej gminy. W jego realizację zaangażowało się wiele osób, w tym wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy – mówi Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łapanowie wójt Robert Roj.
– Chcielibyśmy dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców – od przedszkolaków po seniorów. Program ten ma za zadanie przygotować nasze lokalne społeczeństwo do podejmowania właściwego sposobu pomocy potrzebującym, jak i rozbudzić zainteresowanie podstawową wiedzą medyczną – dodaje pomysłodawca i koordynator działań Celina Jacewicz.

Warsztaty są realizowane we wszystkich szkołach gminy, wśród członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, w klubach seniora, w domach kultury. Projekt ma charakter wolontariacki, angażują się w niego uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie oraz Centrum Kultury Gminy Łapanów.

Do uczestnictwa w warsztatach zapraszamy wszystkich mieszkańców.

Warsztaty – SP Grabie

Warsztaty – SP Łapanów

Warsztaty – SP Zbydniów

Informacja: Mirosław Drożdż

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce