Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Komunikat z dnia 22 marca 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa

22.03.2019 - Grzegorz Statek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po dokonaniu analizy wyników badania próbek wody pobranych dnia 19 marca 2019r. w ramach kontroli wewnętrznejpobranych na zlecenie zarządcy wodociągu tj. Gminnego Zakładu Komunalnego w Kobylcu– numerysprawozdań wraz z punktami poboru:

– nr SB/27262/03/2019 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbydniowie,

– nr SB/27263/03/2019 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabiu,

– nr SB/27261/03/2019 – Gminny Zakład Komunalny Kobylec,

(zakres oznaczonych parametrów: Trichlorometan (Chloroform), Bromodichlorometan oraz Trihalometany – ogółem suma THM)

stwierdza, że jakość wody produkowanej przez Stację Uzdatniania Wody w Chrostowej zaopatrującej w wodę Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa w gminie Łapanów, Strefę Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie w gminie Bochnia oraz mieszkańców miejscowości Zagórzany w gminie Gdów pod względem badanych parametrów  odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni dnia 22 marca 2019r. wydał decyzję nr 46/19, znak: NHK-430-01-10-09/19 stwierdzającą wygaśnięcie decyzji nr 37/19 z dnia 15 marca 2019r. w pkt 1 o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa.

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również innych celów domowych.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Bochni
mgr inż. Halina Bielec

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce