Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Komunikat dot. remontu dróg gminnych

15.10.2020 - Mirosław Drożdż

Dotyczy: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Łapanów: Nr K 580241 Zbydniów – Dołki i Nr K 580205 Sobolów – Sieradzka – Kamyk

Zmiana terminu składania ofert na dzień 28.10.2020 roku, godz.10:00.
Informuje się, że w opisie warunku dotyczącym doświadczenia wykonawcy dla CZĘŚCI nr 2 poprawiono omyłkę pisarską.
W załączeniu zaktualizowana w tym zakresie SIWZ (Rozdział VI pkt. 2.3, ppkt.a i Rozdział XIII, pkt. 1 i 2)  i Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Szczegóły: https://bip.malopolska.pl/uglapanow,a,1829352,remont-drog-gminnych-na-terenie-gminy-lapanow-nr-k-580241-zbydniow-dolki-i-nr-k-580205-sobolow-siera.html

Załączniki

Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Narodowe Siły RezerwoweNarodowe Siły Rezerwowe
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021