Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Komunikat nr 2 z dnia 1 lutego 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa

01.02.2019 - Grzegorz Statek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 29 stycznia 2019r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru Clostridium perfringens w liczbie 2 jtk/100 ml wody (punkt poboru: Stacja Uzdatniania Wody Chrostowa) oraz w liczbie 1 jtk/100 ml wody (punkt poboru: Urząd Gminy w Łapanowie) – wartość dopuszczalna 0 jtk/ 100 ml wody.

Nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli, Bakterii grupy coli i Enterokoków.

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami mikrobiologicznymi w zakresie bakterii Clostridium perfringens, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa.

Clostridium perfringens jest parametrem wskaźnikowym, w wodzie uzdatnionej jego obecność sugeruje nieprawidłowy proces uzdatniania wody lub wtórne zanieczyszczenie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami woda do spożycia nie może zawierać tego typu bakterii. Wykorzystywanie takiej wody do picia bez przegotowania może stanowić zagrożenie dla zdrowia osób z niej korzystających. Woda z wodociągu użyta do spożycia winna być uprzednio przegotowania. Woda nadaje się do celów gospodarczych, lecz nie należy dopuścić jej do spożycia w formie surowej.

W związku z powyższym:

Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do spożywania posiłków, używana w procesie produkcyjnym żywności, mycia owoców, warzyw i naczyń kuchennych, wykorzystywana do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran bez przegotowania.

Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych to jest spłukiwania toalet i czynności porządkowych.

Gminny Zakład Komunalny w Kobylcu jako zarządca obiektu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa zaopatruje w wodę gminę Łapanów, Strefę Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie w gminie Bochnia oraz miejscowość Zagórzany w gminie Gdów.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie jakości wody.

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Bochni

mgr inż. Halina Bielec

Więcej informacji pod nr tel.:
Kierownik GZK 693064903
1. Wójt Gminy – tel. 601 193700
2. Sekretarz Gminy – tel. 669 190701
3. Kierownik Referatu RTiPG – tel. 693 064945
4. Inspektor ds. zarządzania kryzysowego – tel. 693 064555

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce