Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bochni do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

12.12.2022 - Jarosław Nowojowski

Szanowni Państwo,

w związku z wystąpieniem w ostatnich dniach intensywnych opadów śniegu na obszarze powiatu bocheńskiego przypominam wszystkich Właścicielom i Zarządcom obiektów budowlanych,
w szczególności Właścicielom i Zarządcom budynków:

 

–        z  dachami płaskimi i o niewielkim nachyleniu połaci dachowej,

–        budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² ,

–        innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m²,

 

o konieczności monitorowania grubości pokrywy śnieżnej oraz bezzwłocznego zebrania nadmiaru śniegu z dachu, a także usunięcia z elementów elewacji brył, nawisów śniegowych mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych.

 

Pozostawienie nadmiernej ilości pokrywy śnieżnej może grozić przeciążeniem konstrukcji obiektu budowlanego a tym samym doprowadzić do jego uszkodzenia. !!!!!

Prace należy wykonywać z zachowaniem zasad BHP.

 

Zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.) właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Jednocześnie informuję, iż kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane).

 

Z poważaniem:

Renata Kaczmarczyk

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Bochni

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce