Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Komunikat w sprawie jakości wody do spożycia

23.06.2020 - Mirosław Drożdż

Komunikat z dnia 23 czerwca 2020 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że w dniu 22 czerwca 2020 r. zostały pobrane do badania próbki wody z dwóch punktów poboru tj. Budynek Urzędu Gminy w Łapanowie oraz Stacja Uzdatniania Wody w Chrostowej. W próbce wody pobranej przez przedstawicieli PPIS w Bochni ze Stacja Uzdatniania Wody w Chrostowej na podstawie cząstkowego wyniku badania wody z dnia 23 czerwca 2020r. stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości parametrów:

– Mętność, która wyniosła 11 NTU (wartość dopuszczalna: Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1 NTU),

– Barwa, która wyniosła 20 mg Pt/l (wartość dopuszczalna: akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Pożądana wartość tego parametru w kranie konsumenta do 15 mg Pt/l),

– Zapach, nieakceptowalny (wartość dopuszczalna: akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian)

Woda nie spełnia zatem wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami i rozważeniem stopnia zagrożenia dla zdrowia tutejszy Inspektor Sanitarny wydał decyzję stwierdzającą
warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
pod warunkiem, że wartość mętności w wodzie do spożycia nie przekroczy poziomu 11 NTU.

Na podstawie cząstkowych sprawozdań z badań nr LZT/W/683/N/2020 (Stacja Uzdatniania Wody w Chrostowej) oraz nr LZT/W/682/N/2020 (Budynek Urzędu Gminy w Łapanowie) z dnia 23 czerwca 2020r. stwierdzono także, że:

Liczba Bakterii grupy coli wyniosła 0 jtk/ 100ml (wartość dopuszczalna: 0 jtk/100ml)

Liczba Escherichia coli wyniosła 0 jtk/ 100ml (wartość dopuszczalna: 0 jtk/100ml)

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie jakości wody.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

mgr inż. Halina Bielec

 

 

 

 

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce