Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Konkurs na najlepszego czytelnika

29.06.2021 - Mirosław Drożdż

Gminna Biblioteka Publiczna w Łapanowie ogłasza konkurs czytelniczy dla dzieci na najlepszego czytelnika.

REGULAMIN

KATEGORIE WIEKOWE:

I. kategoria –  dzieci w wieku przedszkolnym

II. kategoria –  uczniowie klas 1 – 3 szkoły podstawowej

CZAS TRWANIA KONKURSU:

od 1 lipca do 30 września 2021 r.

ZASADY KONKURSU:

• czytelnik wypożycza książki osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łapanowie;

• pod uwagę brane są książki wypożyczone i zwrócone w czasie trwania konkursu;

• wypożyczane książki muszą być odpowiednio dobrane do wieku czytelnika;

• przy zwrocie książki  bibliotekarz może zapytać o jej treść;

• wyniki konkursu zostaną ogłoszone na początku października 2021r. ;

• więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 14/685 34 60;

•  rodzic lub opiekun prawny dziecka biorącego udział w konkursie, składa stosowne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora konkursu, danych osobowych dziecka w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu /zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO/;

• wzięcie udziału  w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce