Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Konkurs o Nagrodę Samorządu Województwa

02.07.2019 - Grzegorz Statek

Wzorem lat ubiegłych ogłoszony został konkurs o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum”. W sposób szczególny pragniemy docenić aktywność społeczną młodzieży oraz wolontariackich grup młodzieżowych, takich jak szkolne koła wolontariatu. Serdecznie zachęcam do zgłaszania ich do konkursu w kategorii skierowanej do młodych osób podejmujących różnorodne inicjatywy na rzecz dobra innych, w tym promujące ideę młodzieżowego wolontariatu. Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych do Nagrody „Amicus Hominum” upływa w dniu 31 lipca 2019 r.
Bardzo proszę o zaangażowanie się w promocję XIV edycji konkursu i rozpowszechnienie tej informacji możliwie szerokiemu gronu odbiorców.
Wszelkie informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin oraz wzór formularza zgłoszeniowego, dostępne są na stronie internetowej www.malopolska.pl/ngo oraz w Zespole Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Zarządu UMWM, tel. 12 61 60 982, 12 61 60 121.
Raz jeszcze zachęcam Państwa do zgłaszania kandydatur, prosząc jednocześnie o rozpowszechnienie informacji o prowadzonym naborze wśród środowisk lokalnych aktywistów, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców.
Z wyrazami szacunku,

Członek Zarządu
Województwa Małopolskiego
Anna Pieczarka

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce