Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Konkurs związany z ekologicznym rolnictwem

24.03.2022 - Mirosław Drożdż

Zgodnie z pismem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczącym podpisania przez Parlament Europejski, Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską deklaracji dotyczącej ustanowienia dnia 23 września Dniem Rolnictwa Ekologicznego, co związane jest z realizacją Planu działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej, przyjętego przez Komisję Europejską 15 marca 2021 r., Małopolski Urząd Wojewódzki informuje, iż w ww. planie działania przewidziano przyznanie corocznych nagród za doskonałe wyniki w dziedzinie ekologicznego łańcucha wartości. Celem konkursu jest wyróżnienie podmiotów, które wyróżniają się innowacyjnymi rozwiązaniami w dziedzinie produkcji i konsumpcji ekologicznej. W konkursie może brać udział osoba, podmiot lub instytucja działająca w ekologicznym łańcuchu dostaw, zgłaszając projekt, który zwiększy przystępność cenową lub dostępność produktów ekologicznych w UE. Zgłoszenia do konkursu winny być przesłane w terminie od 25 marca 2022 r. do 8 czerwca 2022 r., za pośrednictwem odpowiednich formularzy przypisanych do poszczególnych kategorii konkursu, które będą udostępnione przez Komisję Europejską 25 marca 2022 r., pod adresem: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_pl#awardceremony.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce