Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

LGD „Dolina Raby” zaprasza mieszkańców na warsztat

22.01.2018 - Grzegorz Statek

Zgodnie z wytyczną nr 5/3/2017 MRiRW w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 zapraszamy mieszkańców na warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR i działalności LGD w minionym roku.
Warsztat odbędzie się w siedzibie biura LGD w dniu 25.01.2018r. od godz. 15.00

Program warsztatu:
–  stopień realizacji finansowej i rzeczowej LSR (osiągnięte wartości
wskaźników)
–  funkcjonowanie LGD i biura
– analiza sytuacji społeczno- gospodarczej obszaru LSR

W warsztacie wskazane jest zapewnienie udziału przedstawicieli Zarządu LGD, Rady LGD oraz pracowników biura.

Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się uczestników telefonicznie 14/685 44 44 lub poprzez adres mailowy: biuro@dolinaraby.pl

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce