Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

LX Sesja Rady Gminy Łapanów

02.10.2023 - Grzegorz Statek

W dniu 28 września 2023 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów odbyła się LX Sesja Rady Gminy Łapanów. Podczas sesji gościliśmy Posła na Sejm RP Pana Wiesława Krajewskiego oraz Pana Pawła Leśniaka Asystenta Społecznego Senatora Włodzimierza Bernackiego. Samorządowcy oraz Stowarzyszenia prowadzące szkoły Podstawowe w Cichawce i Zbydniowie złożyli serdeczne podziękowania Posłowi Panu Wiesławowi Krajewskiemu i Senatorowi Panu Włodzimierzowi Bernackiemu za wspieranie i pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na inwestycje realizowane w gminie Łapanów. Poseł Wiesław Krajewski przekazał Wójtowi Andrzejowi Śliwie oraz Przewodniczącej Rady Gminy Celinie Jacewicz symboliczne czeki z drugiego rozdania Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dotyczące następujących zadań:
Remont i konserwacja pomników w Łapanowie i w Wolicy upamiętniających poległych w 1932 r. w walce o prawa chłopskie: 147 tys. zł
Remont konserwatorski dachu Kościoła p.w. Wszystkich Świętych i MB Różańcowej w Sobolowie: 392 tys. zł
Remont zabytkowej bramy do zespołu dworskiego w Tarnawie: 147 tys. zł.
Podczas sesji informację złożyła p.o. Dorota Szamburska Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie Gminy Łapanów.
Ponadto Radni podjęli uchwały w sprawie:
1. rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie;
2. zmiany Budżetu Gminy Łapanów na 2023 rok;
3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapanów;
4. zaciągnięcia długoterminowego kredytu na konsolidację części zadłużenia Gminy Łapanów;
5. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 12 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
oraz przyjęli stanowisko w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie gminy Łapanów.
Przedstawiono również sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego oraz Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce