Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Małe granty 2022

09.06.2022 - Mirosław Drożdż

Małe granty z realizacją zadań w 2022 roku:

LKS Piast Łapanów złożył dwa wnioski w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

https://bip.malopolska.pl/uglapanow,a,2120961,maly-grant-lks-piast-lapanow-wyrownaj-swoje-szanse.html

https://bip.malopolska.pl/uglapanow,a,2120965,maly-grant-lks-piast-lapanow-w-zdrowym-ciele.html

Uznając celowość realizacji zadań publicznych przez ww. podmiot, na podstawie art.19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonych ofert w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (tj. do 17.06.2022 r.).

Uwagi prosimy składać na adres:
Urząd Gminy Łapanów, Referat Rolnictwa, Turystyki i Promocji Gminy, 32-740 Łapanów 34, e-mail: sport@lapanow.pl

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce