Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

I N F O R M A C J A

08.05.2020 - Grzegorz Statek

Urząd Gminy Łapanów, informuje iż w miesiącu maju 2020 r. na  terenie Gminy Łapanów będzie przeprowadzona inwentaryzacja obiektów  zabytkowych (domów, chałup, kapliczek, krzyży) polegająca na wykonaniu fotografii obiektów objętych projektem Gminnej Ewidencji Zabytków.
Osoby przeprowadzające inwentaryzację będą legitymować się upoważnieniem podpisanym przez Pana Wójta Gminy Łapanów.
Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz.282). W związku z powyższym prosimy o przychylność podczas wykonywania prac w terenie oraz umożliwienie wykonania stosownej dokumentacji fotograficznej.

INFORMACJA

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce