Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

12.06.2020 - Mirosław Drożdż

Gminne Biuro Spisowe zgodnie z art. 19 ust. 1 punkt 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 (Dz. U. z 2020 poz. 1728) podaje do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego PSR 2020, który odbędzie się w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie Gminy Łapanów.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., naboru na kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

pełnoletnich;
zamieszkałych na terenie danej gminy;
posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to musi zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

Ze względu na to, że rachmistrz terenowy będzie realizował wywiady przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie przeznaczone do przeprowadzenia spisu, kandydat na rachmistrza powinien dodatkowo posiadać co najmniej podstawowe umiejętności posługiwania się takimi urządzeniami.

Wnioski wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego pisma wraz z podpisaną klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych należy składać w dniach od 15 czerwca do dnia 8 lipca 2020 r.  na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Łapanów pokój nr 5 w godz. 7.30 do 15.30 lub przesłać na adres: Urząd Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34. Decyduje data wpływu do tut. urzędu.

Tel. 14/684 85 12

e-mail: rolnictwo@lapanow.pl

Załącznik nr 1 – wniosek

Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna

Załączniki

  • doc wniosek
    Data dodania: 16 czerwca 2020 08:25 Rozmiar pliku: 33 KB Pobrania: 503
  • doc Klauzula informacyjna
    Data dodania: 16 czerwca 2020 08:29 Rozmiar pliku: 35 KB Pobrania: 515
Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce