Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Nabór do Programu „Korpus Wsparcia Seniora”

26.01.2023 - Grzegorz Statek

Gmina Łapanów – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie planuje przystąpić do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniora” Moduł II na rok 2023, który skierowany jest do seniorów w wieku 65+ z terenu Gminy Łapanów mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Opieka na odległość

W ramach Programu świadczone będą bezpłatne całodobowe usługi teleopieki, przez którą należy rozumieć udzielenie natychmiastowej pomocy w momencie zaistnienia zagrożenia życia, zdrowia i bezpieczeństwa poprzez wezwanie pomocy za pomocą przycisku SOS znajdującego się w tzw. „opasce życia”. W programie tym seniorzy 65+ otrzymują opaskę na rękę  która wspiera ich w ciągu dnia i nocy. W chwili zagrożenia tej osoby (np. upadek, złe samopoczucie) osoba z telecentrum kontaktuje się, by udzielić pomocy osobiście lub poprzez najbliższych.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z wyżej wymienionego programu proszone są o kontakt do dnia 20 lutego br. z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łapanowie osobiście lub telefonicznie 14 685 39 04 lub też e-mail:gops@lapanow.pl

Planuje się w tegorocznym programie objąć grupę około 25 seniorów.
Złożenie wniosku nie oznacza automatycznego zakwalifikowania do Programu. Kwalifikacja będzie przeprowadzona przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łapanowie po otrzymaniu środków na realizację Programu.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie wspierajseniora.pl

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie
Małgorzata Bolak

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce