Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Nabór na stanowisko logopedy, oligofrenopedagoga

19.12.2018 - Grzegorz Statek

Zapytanie ofertowe na Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-740 Łapanów 36.
2. Przedmiot zamówienia: wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  dla dziecka (szczegóły w załączniku):
– logopeda – ok. 22 godzin miesięcznie
– oligofrenopedagog – ok. 21 godzin miesięcznie.
3. Koszty wykonania zamówienia. Prosimy o podanie ceny netto + podatek VAT = cena brutto za wykonanie godziny usług.
4. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.
5. Ofertę należy  przesłać mailem na adres: gops@lapanow.pl lub mkaleta.gops@lapanow.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego osobiście lub przesłać pocztą, na adres siedziby Zamawiającego, tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-740 Łapanów 36.
W przypadku przesłania droga pocztową decyduje data wpływu a nie data nadania.
6. Termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 31 grudnia 2018r. do godziny 14:00.
7. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium: 100 % cena.
8. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej:
FORMULARZ OFERTOWY
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zapytanie ofertowe

Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Narodowe Siły RezerwoweNarodowe Siły Rezerwowe
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
Powszechny Spis Rolny 2020Powszechny Spis Rolny 2020