Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Nabór zgłoszeń dla mieszkańców na bezpłatne użyczenie przydomowych kompostowników

01.03.2024 - Grzegorz Statek

W związku z otrzymaniem od Samorządu Województwa Małopolskiego dofinansowania w kwocie 33 000,00zł  na zakup przez gminy kompostowników dla mieszkańców, Urząd Gminy informuje, że będzie prowadził nabór zgłoszeń od mieszkańców na bezpłatne użyczenie przydomowych kompostowników.

Zgłoszenia od właścicieli nieruchomości będą przyjmowane tylko i wyłącznie w dniach od 4 marca od godz. 7:30 do 8 marca 2024 roku do godz. 15:30 na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Łapanów lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki ePUAP.

Ważne! W pierwszej kolejności kompostowniki zostaną rozdysponowane do mieszkańców, którzy nie posiadają kompostowników i oddają bioodpady a także nie posiadają zaległości w opłatach względem urzędu (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek). W przypadku dużego zainteresowania decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Kompostowniki będą mieć pojemność minimum 720 litrów i będą wykonane z materiałów naturalnych lub pochodzących z recyklingu (drewno, tworzywo sztuczne pochodzące z recyklingu). Kompostowniki zostaną przekazane w użyczenie właścicielom zamieszkałych nieruchomości (budynków jednorodzinnych) na okres 5 lat, po upływie terminu obowiązywania umowy staną się własnością właściciela nieruchomości.

Zasady przyznawania kompostowników:

Na jedną nieruchomość może być przeznaczony jeden kompostownik
o pojemności 720 l,
Wnioskodawca po podpisaniu umowy użyczenia, odbierze we wskazanym terminie kompostownik do samodzielnego montażu wraz z instrukcją montażu oraz sposobu prowadzenia kompostownika.
Po podpisaniu umowy użyczenia i odebraniu kompostownika, odpady biodegradowalne nie będą odbierane z nieruchomości wyszczególnionej w umowie. Mieszkaniec będzie zobowiązany do zmiany deklaracji dot. odpadów w tym zakresie.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Łapanów pok. nr 16, tel.: 14 685 37 20 w godzinach pracy urzędu.

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce